På samlingen använder vi oss av sånger, rim och ramsor. Ibland använder vi även rytmikinstrument. Barnen tillverkar också egna instrument. Barnens rörelsebehov stimuleras genom olika rörelselekar, danser och gymnastikpass där de fem grundrörelserna tränas. 5-åringarna arbetar varje vår med en musikal tillsammans med övriga 5-åringar i kommunen.

Barnen har tillgång till olika skapande material tex. kritor, färger, papper, tyg, garner och material från skogen.
Det finns ull för att karda, tova och spinna av. Barnen lär sig använda olika material och olika tekniker för framställning av skapande.
Barnens alster sätts upp på väggen för att visa barnen att det de gör är vackert och viktigt. Det blir också en dokumentation där barnen kan se sina framsteg. Barnen arbetar efter en verksamhetsplan i skapande som vävs ihop med övriga temaarbeten och ämnen.