I läroplanen står det: Barnen ska få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Regnbågens metod: Vi arbetar med Montessori material i matematik som på ett lekfullt och konkret sätt uppmuntrar till och ger förståelse för ett matematiskt tänkande samt förbereder för abstrakt matematik. Vi arbetar utifrån barnets mognad och intresse. Barnen får lära sig skriva siffror och utföra olika räkneoperationer. Vidare arbetar de med olika matematikstenciler och en del av barnen arbetar också i en sifferbok. På samlingen leker vi stundtals med matematik.

Bygglek ger erfarenhet av sammanfogning, hållfasthet, balans, storlekar etc. Bakning ger erfarenhet av vikt, mängd, teknik och processer. Dukning ger erfarenhet av antal och kategorisering. Dagen är uppdelad i fasta rutiner för att barnet skall kunna orientera sig i tid och rum. Tidsbegrepp, orsakssamband och logiska begrepp grundläggs i omsorgssituationer och lek, där t.ex. begreppen före- efter, nu-sedan, stor- liten konkretiseras. Varje barn har en individuell arbetsplan i matematik.