Regnbågens arbetsmetod: Vi stimulerar barnets språkutveckling genom att samtala, läsa och berätta för barnen, vi använder språkpåsar för att tidigt locka barnen till ett språk. Det förs en tydlig kommunikation t.ex. ”nu tar vi på strumpan på foten” På samlingen använder vi oss av olika sånger, ramsor, rim och fingerlekar. Barnen uppmuntras att berätta och lyssna på varandra. Skriftspråket uppmuntras genom attvi visar oss nyfikna på vad barnen skriver, när de visar oss sina första formellt ”obegripliga” försök. Vi hjälper barnet att skriva när de ber oss. Vi bekräftar att barnet är på väg. Genom Montessoris språkmaterial utvecklas och stimuleras barnens skriftspråk. Vi arbetar med att gå från det konkreta till det abstrakta.Barnen får utifrån sitt eget intresse och mognad träna att skriva bokstäver efter en viss ordning. Barnen får arbeta med självrättande ordkort, med korta ord och bilder. Vidare arbetar barnen med bokstavsstenciler, materialet är i olika svårighetsgrader.
Vi erbjuder även barnen böcker och material på olika språk och från olika kulturer. Allt arbete bygger på barnens egna intresse och mognad.