• Föräldrarna deltar i fixarkvällar 1 gång/ termin
• En förälder och en personal är tillsammans förskolans skyddsombud.
• På förskolan finns ett föräldraråd.