Avgiften är enligt maxtaxa, vi har heltidsplatser och 15 tim/vecka

Heltidstaxa: Maxtaxa: barn 1 barn 2 barn 3
Inkomst 3,0% 2,0% 1,0%
Högsta avgift 1 260 kr 840 kr
420 kr

15 tim/ vecka (Föräldraledig, arbetssökande)

Inkomst 2,0% 1,6% 1,0%
Högsta avgift: 840 kr 672 kr 420 kr

Det är alltid det yngsta barnet som räknas som ”barn 1”. Heltidstaxa gäller.
Avgiften räknas på familjens gemensamma bruttoinkomst. Avgiften betalas 12 mån./år och betalas i förskott.