Vi erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi arbetar temainriktat men är lyhörda för barnens tankar och åsikter. Genom detta arbetssätt kommer barnen att fördjupa sig olik mycket i temaarbetet beroende på intresse och färdighet. Vi arbetar med barnen i olika grupper samt med enskilda barn för att lättare kunna inspirera och hjälpa barnet vidare, t.ex. med att söka kunskap. Vi undviker att servera alla fakta till barnen utan försöker att väcka barnets nyfikenhet att själv finna lösningar och svar. Tema och projekt väljs utifrån barnens erfarenhetsvärld och intresse, men också utifrån färdigheter som vi i personalgruppen tycker är viktiga t.ex. trafik. I temaarbetet använder vi oss av språk, matematik och kulturämnen, allt för att främja utveckling och lärande. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv, dvs. gå från det stora till det lilla, i allt arbete på förskolan.

Maria Montessori upptäckte att inlärning, som knyter an till barnets känsliga perioder och utvecklingsstadium går lättare. Att man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en övning om och on igen. Med sina kunskaper och insikter om människans tidigaste mognadsprocess, skapar hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt, blev två av de viktigaste förutsättningarna